7 Uitgangspunten

Fun4learning biedt trainingen en individuele begeleiding aan voor kinderen die in hun ontwikkeling een steuntje in de rug nodig hebben.  Kinderen van 8-12 jaar kunnen bij Fun4learning terecht met hun vragen. Fun4learning is ervan overtuigd dat een kind het beste en het meeste leert als het zich veilig voelt, ontspannen is en plezier heeft. Vanuit deze basis ontwikkelt een kind zelfvertrouwen en kan het groeien.

 

 • Bij fun4learning staat plezier voorop.
 • Uw kind heeft dagelijks lange schooldagen en als uw kind dan ook nog eens bepaalde leerproblemen ervaart, dan wil het vaak na schooltijd vooral geen les meer en leuke dingen gaan doen. In de begeleiding die fun4learning biedt, wordt daarom veel geleerd d.m.v. spel en beweging en niet met saaie werkbladen en lange instructies.
 • Als uw kind de training waaraan het meedoet leuk vindt en er met plezier naar toegaat, dan zal het gemotiveerd zijn en zich ervoor inzetten. Dat is een goede basis om veel te kunnen leren.
 • Kinderen zijn tegenwoordig veel binnen, bewegen vaak weinig en zijn veel bezig met cognitieve activiteiten. Dit heeft een negatieve invloed op de fitheid, de motorische ontwikkeling en het emotionele welbevinden van kinderen. Door voor het leren spelvormen en bewegend leren in te zetten wil fun4learning recht doen aan het belang van beweging voor de ontwikkeling van kinderen. Ook zullen deze werkvormen de motivatie van kinderen verbeteren.
 • Door ervoor te zorgen dat de kinderen tijdens het leren ook bewegen en leerzame spellen spelen, wordt de hersenactiviteit bij de kinderen gestimuleerd. Hierdoor worden de hersenen geprikkeld om sneller nieuwe verbindingen te laten groeien en bestaande verbindingen aan te passen. (=leren!)

(Bron: Bewegend en spelend rekenen- Remco Hoeymans, 2020)

 • Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom kiest fun4learning ervoor om trainingen te organiseren voor kleine groepjes kinderen. (3 – 4 kinderen)
 • Doordat er met kleine groepen wordt gewerkt, krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht van de trainer.
 • De kleine groep geeft een kind ook een gevoel van veiligheid en het kind kan een goede band opbouwen met de trainer en de andere kinderen, mede omdat de trainingen van fun4learning 8-10 weken duren en de groep kinderen dus een behoorlijke tijd met elkaar optrekken.
 • De oorzaak van veel (leer)problemen die een kind ervaart is dat het kind bepaalde vaardigheden mist. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Een kind vindt sommen als 148+325 erg moeilijk, doordat het de stappen die het moet nemen om de som op kan lossen niet kan onthouden. Oplossing: werkgeheugen trainen en een stappenplan leren gebruiken bij het oplossen van de som.
  • Een kind ervaart leerproblemen bij verschillende vakken, doordat het zijn aandacht niet bij de uitleg van de leerkracht kan houden. Oplossing: het kind leren hoe het de aandacht kan richten en vasthouden en het hiermee laten oefenen.
  • De leerresultaten van een kind op school gaan achteruit, doordat het kind niet weet hoe het met plagerijtjes van kinderen in de groep om kan gaan. Oplossing: met het kind manieren bespreken hoe het kan reageren op een goede manier en dit oefenen.
 • De begeleiding van fun4learning is erop gericht een kind vaardigheden te leren en kennis te geven. Hierdoor zal een kind beter om kunnen gaan met de uitdagingen die het leren op school biedt. Het zal meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zich zekerder voelen.
 • De trainingen duren zo’n 8-10 weken, zodat een kind ook de tijd heeft om te groeien en zich vaardigheden eigen te maken. Voor individuele begeleiding geldt eigenlijk precies hetzelfde.

 

 • Fun4learning biedt individuele begeleiding aan om kinderen een steuntje in de rug te bieden bij veel voorkomende leerproblemen zoals: hoofdrekenen tot 100, vermenigvuldigen en delen, begrijpend lezen en verhaalsommen.
 • PLUS: De individuele begeleiding door Fun4learning is meer dan een “bijles”. In de individuele begeleiding, wordt net als in de groepstrainingen, gewerkt met leerspellen om de denkvaardigheden en executieve vaardigheden van een kind te vergroten. Ook wordt aandacht besteed aan de strategieën die een kind gebruikt. Daarvoor worden stappenplannen en instructiekaarten gebruikt. 
 • Werkboekjes, waarin gewerkt wordt aan de kerndoelen van het onderwijs, worden gebruikt tijdens de begeleiding en ook thuis.
 • Bij fun4learning wordt uw kind serieus genomen. In het intakegesprek en in de trainingen gaan we ervan uit dat ieder kind zelf heel goed weet wat het moeilijk vindt en wat het wil leren. Vanzelfsprekend kunt u ook als ouder in het intakegesprek aangeven wat voor uw kind de ontwikkelpunten en leerdoelen zijn. Samen gaan we na hoe die passen in een training of in individuele begeleiding. Fun4learning gaat uw kind dus niet toetsen! Op school wordt het namelijk al vaak genoeg getoetst. Als u dat wilt kunt u informatie uit de toetsen van school met de trainer delen.
 • Het streven van fun4learning is om kwalitatief hoogstaande trainingen aan te bieden voor een prijs die betaalbaar De prijzen van de trainingen van fun4learning houden we dus bij voorkeur laag, zodat deelname aan de trainingen voor ieder kind mogelijk is.
 • Intakegesprek, eindgesprek en tussentijdse korte coachgesprekjes zijn gratis.
 • Bij individuele lessen hebben vervolglessen een voordeliger tarief. 
 • Betaling in 2 termijnen behoort tot de mogelijkheden
 • Fun4Learning onderzoekt graag mogelijkheden die financiële ondersteuning door derden kunnen bieden, mochten de gehanteerde tarieven niet binnen uw budget liggen.
planning trainingen