Training hoofdrekenen & werkgeheugen

In deze training wordt het oefenen met begrijpend lezen en verhaalsommen gecombineerd aangeboden. Voor beide vakken heeft een kind namelijk vergelijkbare vaardigheden nodig. Uw kind leert handige stappenplannen waardoor het vaardiger en vlotter om kan gaan met het begrijpend lezen van teksten en verhaalsommen. Ook combineren we oefenmomenten met het spelen van leuke denkspellen, waarmee denkvaardigheden getraind worden, die uw kind bij begrijpend lezen en verhaalsommen nodig heeft.  Bovendien zijn de trainingen daardoor ook afwisselend en leuk. Door de training zal uw kind de lesopgaven op school gerichter aan kunnen pakken. Dit maakt dat uw kind zich zekerder gaat voelen en meer plezier en succes gaat ervaren.

 • De training wordt gegeven in een klein, veilig groepje van 3 of 4 kinderen.
 • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

In de midden- en bovenbouw van de basisschool ervaren veel kinderen het begrijpend lezen van teksten en verhaalsommen als lastig en vervelend. Als een kind het technisch lezen goed beheerst en ook een goede woordenschat heeft, zijn er waarschijnlijk andere problemen waar het kind tegenaan loopt, zoals:

 • Niet goed lezen:
  • Niet nauwkeurig genoeg lezen
  • Niet teruglezen in de tekst
 • Te weinig kennis van de gebruikte begrippen bij begrijpend lezen
 • Niet planmatig te werk gaan
 • Hoofdzaken in de tekst niet kunnen onderscheiden
 • Moeite hebben met meerkeuzevragen

In de training laten we deze knelpunten de revue passeren en proberen we erachter te komen waar de moeilijkheid zit voor een kind. Dan kan het gericht oefenen met een bepaalde vaardigheid.

Begrijpend lezen is eigenlijk geen vak apart. Bij nagenoeg alle schoolvakken is de vaardigheid begrijpend lezen van belang: in alle zaakvakken en ook bij rekenen en ook om de citotoetsen goed te kunnen maken!

 Als een kind begrijpend lezen en rekenen moeilijk vindt en het krijgt geen adequate hulp om het te verbeteren, geeft het uiteindelijk de moed op. Als er dan b.v. weer een lange tekst bij begrijpend lezen in een citotoets staat, denkt het: “Waarom nog mijn best doen. Ik kan dit toch niet”. Het is dus erg belangrijk om op tijd hulp te organiseren voor een kind, zodat het probleem aangepakt wordt als het nog klein is!

In de trainingsbijeenkomsten komen aan de orde:

 • Werken met een stappenplan voor verhaalsommen
 • Werken met een stappenplan voor begrijpend lezen
 • Begrippen van belang bij begrijpend lezen
  • Schrijfdoel/ soorten teksten / vragen stellen bij een tekst
  • Omgaan met moeilijke woorden
  • Verwijswoorden
  • Signaalwoorden
  • Sleutelwoorden/ hoofdgedachte/woordveld maken
 • Begrippen van belang bij verhaalsommen
  • Belangrijke getallen en informatie markeren
  • Teken de som/ maak een tabel
  • Gebruiken van kladpapier/uitrekenen in stappen
  • Lezen van een grafiek of tabel
  • Controleren van je werk
 • Training van:
  • Nauwkeurig waarnemen
  • Niet blokkeren
  • Concentratie
  • Werkgeheugen

Leerdoelen worden definitief vastgesteld naar aanleiding van een intakegesprek en kunnen nader worden afgestemd op de behoeften van de deelnemende kinderen in de trainingsgroep.

Begrijpend lezen en rekenen doet een groot appel op de denkvaardigheden van een kind. Door het spelen van denkspellen traint een kind op een speelse en leuke manier denkvaardigheden, die het nodig heeft bij begrijpend lezen/rekenen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Nauwkeurig waarnemen van de informatie in een tekst of som
 • Concentratie vasthouden tijdens de taak
 • Onthouden van informatie en de verschillende denkstappen in een opgave
 • Niet blokkeren bij moeilijke opgaven

Met deze training oefent uw kind zowel het begrijpend lezen/rekenen als denkvaardigheden. Dit maakt deze training uniek en effectief.            

De training is voor kinderen van 8-12 jaar

Voorafgaand aan de training heeft u samen met uw kind een vrijblijvend intakegesprek. Als uw kind de training doet heeft u tussentijds, samen met uw kind, 1 keer een kort coachgesprekje van 20 minuten, na afloop of voorafgaand aan een trainingsbijeenkomst.  Na de laatste training heeft uw kind samen met u een afsluitend gesprek met de trainer. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.

In deze training worden korte instructiemomenten, oefening en spel afgewisseld. Kinderen werken regelmatig samen aan opdrachten, waardoor ze van elkaar kunnen leren. Ook maakt het de training leuk en gezellig. Als uw kind de training waaraan het meedoet leuk vindt en er met plezier naar toegaat, dan zal het gemotiveerd zijn en zich ervoor inzetten. Dat is een goede basis om veel te kunnen leren. (Zie model: “Fun works!”)

Uw kind krijgt na iedere training stappenplannen, oefenstof en evt. spelsuggesties in een mapje mee voor thuis, zodat u precies weet waar uw kind mee bezig is geweest en uw kind ook thuis door kan oefenen. Voor een optimaal resultaat, is het goed om thuis één of twee keer in de week een half uurtje te oefenen.

Karin is o.a. gecertificeerd Coach, Kids’ Skills coach en Beter bij de Les trainer. Zij heeft de cursussen: Mediërend leren, Thinking for Learning, Kennismaken met meervoudige intelligentie, Oplossingsgericht management en coaching en NLP voor leerkrachten, met succes afgerond. Zij heeft zeer ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, vakleerkracht, intern begeleider, bouwleider en coach.

Deze training kan ook aangeboden worden in de vorm van individuele begeleiding. Een sessie duurt dan 55 minuten. De inhoud en de duur van de begeleiding kan geheel naar behoefte op maat worden gemaakt. Het tarief voor individuele begeleiding is 47,50 euro per 55 minuten.

De groepstraining kost €275,- Het intakegesprek, het tussentijdse coachgesprekje en het eindgesprek zijn gratis.

Het oefenboek “Begrijpend lezen” van Kidsweek(*), voor kinderen van 9-12 jaar, moet worden aangeschaft. Het kost 13,50 euro. 

Het oefenboek Kerndoeltrainer van Kinheim (*),voor kinderen van 8,9 jaar, moet worden aangeschaft. Het kost 9,95 euro.

(* behandelt de kerndoelen van het SLO)

Adres: Zeemanstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de begane grond van dit woonadres bevindt zich de trainingsruimte. 

Deze training start vanaf oktober 2022 op aanvraag.