In deze training wordt het oefenen met hoofdrekenen gecombineerd met training van het werkgeheugen. Hierdoor zal uw kind handiger en vlotter gaan hoofdrekenen en het zal daardoor ook beter om kunnen gaan met de rekenopgaven op school.(… en ook weer met meer plezier gaan rekenen!)

 • In het (gratis) intakegesprek wordt besproken waar voor uw kind de belangrijkste ontwikkelpunten liggen.
 • In iedere trainingsbijeenkomst komen aan de orde:
  • werkgeheugen
  • memoriseren (rekenen tot 20/ tafels van vermenigvuldiging)
  • automatiseren tot 100: korte instructie en oefening m.b.v. een stappenplan
  • een rekenspel
 • De training wordt gegeven in een klein, veilig groepje van 3 of 4 kinderen.
 • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

In groep 3 en 4 van de basisschool wordt in de rekenlessen de basis gelegd voor de rekenvaardigheid van een kind. Het goed memoriseren van sommen tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging en het automatiseren van sommen tot 100, zijn hierin van zeer groot belang. Sommen tot 20 en tafelsommen moet een kind snel uit het hoofd kennen. Sommen tot 100 moet een kind, met behulp van enkele korte stappen, vlot uit het hoofd op kunnen lossen.

Bij een behoorlijk gedeelte van de kinderen dat rekenproblemen ervaart, is de oorzaak hiervan dat de basis van het hoofdrekenen er niet goed genoeg in zit. Als een kind dan bijvoorbeeld met grotere getallen moet rekenen of cijferend onder elkaar moet gaan rekenen, loopt het vast. Het duurt te lang om opgaven op te lossen en er worden te veel foutjes gemaakt. Het kind wordt hierdoor onzeker, raakt gefrustreerd en krijgt een hekel aan rekenen.

Als de oorzaak van de rekenproblemen ligt in het hoofdrekenen, doet u er goed aan om uw kind daar extra mee te laten oefenen. U zou dan zeker kunnen overwegen uw kind deze training te laten doen. Als uw kind beter leert hoofdrekenen, zal het vaardiger en met meer plezier het rekenwerk op school kunnen maken!

Om goed te kunnen (hoofd)rekenen is een goed werkgeheugen erg belangrijk. Als het werkgeheugen van een kind niet zo sterk ontwikkeld is dan kan het ook bij het rekenen problemen ervaren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het kind kan de getallen in een som niet goed onthouden
 • Het kind kan de tussenstappen in een som niet goed doen en tussenantwoorden slecht onthouden
 • Het kind kan de instructie van de leerkracht over de sommen moeilijk onthouden

Met deze training ontwikkelt uw kind zowel het hoofdrekenen als het werkgeheugen. Dit maakt deze training uniek en effectief.

De training is voor kinderen van 8-12 jaar

 • Kinderen van groep 4,5 bij wie het hoofdrekenen tot 100 niet goed genoeg is ingeslepen en die daardoor rekenproblemen ervaren
 • Kinderen van groep 6,7 en 8 die in het cijferend optellen en aftrekken vastlopen, omdat het hoofdrekenen tot 100 niet vlot beheerst wordt.

Voorafgaand aan de training heeft u samen met uw kind een vrijblijvend intakegesprek. Als uw kind de training doet heeft u tussentijds, samen met uw kind, 1 keer een kort coachgesprekje van 20 minuten, na afloop of voorafgaand aan een trainingsbijeenkomst.  Na de laatste training heeft uw kind samen met u een afsluitend gesprek met de trainer. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Deze training is superleuk omdat uw kind heel veel leert door spelen en bewegen. Als uw kind de training waaraan het meedoet leuk vindt en er met plezier naar toegaat, dan zal het gemotiveerd zijn en zich ervoor inzetten. Dat is een goede basis om veel te kunnen leren. Zie model: “Fun works!”

Uw kind krijgt na iedere training stappenplannen, oefenstof en spelsuggesties in een mapje mee voor thuis, zodat u precies weet waar uw kind mee bezig is geweest en uw kind ook thuis door kan oefenen. Voor een optimaal resultaat, is het goed om thuis om de dag 15 minuten te oefenen.

 1. Splitsingen tot 10 ,20 en 100
 2. Optellen en aftrekken tot 20
 3. Tafels van vermenigvuldiging: 6,7,8,9
 4. Optellen en aftrekken tot 100:

Instructie en oefening van:

 1. Optellen en aftrekken door het tiental heen met pijlentaal
 2. Het eerste getal blijft heel: optellen aftrekken tot 100 met pijlentaal
 3. Optellen van meerdere getallen
 4. Handig optellen met hulpsommen(rond getal maken)
 5. Handig aftrekken met hulpsommen(rond getal maken)
 6. Stipsommen

 NB Leerdoelen worden definitief vastgesteld naar aanleiding van een intakegesprek en kunnen nader worden afgestemd op de behoeften van de deelnemende kinderen in de trainingsgroep.

Karin is o.a. gecertificeerd Coach, Kids’ Skills coach en Beter bij de Les trainer. Zij heeft de cursussen: Mediërend leren, Thinking for Learning, Kennismaken met meervoudige intelligentie, Oplossingsgericht management en coaching en NLP voor leerkrachten, met succes afgerond. Zij heeft zeer ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, vakleerkracht, intern begeleider, bouwleider en coach.

Deze training kan ook aangeboden worden in de vorm van individuele begeleiding. Een sessie duurt dan 55 minuten. De inhoud en de duur van de begeleiding kan geheel naar behoefte op maat worden gemaakt. Het tarief voor individuele begeleiding is 47,50 euro per 55 minuten.

Adres: Zeemanstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de begane grond van dit woonadres bevindt zich de trainingsruimte. 

De groepstraining kost € 275,- Het intakegesprek, tussentijds kort coachingsgesprek en eindgesprek zijn gratis.

Deze training start vanaf oktober 2022 op aanvraag.