Training weerbaarheid in pestsituaties

 • Training sociale vaardigheid en emotionele weerbaarheid voor kinderen die in een kleine groep, door leuke spellen*, oefeningen en gesprekjes, steviger in hun schoenen willen leren staan. (* zie de uitgangspunten van fun4learning)
 • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten
 • De training wordt gegeven in een kleine, veilige groep van 3 tot 5 kinderen.
 • Komen de volgende dingen u bekend voor?
  • Uw kind is soms onzeker in sociale situaties 
  • Uw kind heeft te maken met situaties waarin gepest wordt
  • Het zou fijn zijn dat uw kind wat meer weerbaar wordt 
  • Uw kind heeft soms moeite met samenwerken met andere kinderen
  • Uw kind piekert veel, is soms te gespannen en maakt zich soms onnodig veel zorgen over dingen
  • U wilt uw kind leren om beter om te gaan met tegenslagen
 • Als u één of meerdere van de bovenstaande punten herkent, kunt u de training “stevig in je schoenen” zeker overwegen voor uw kind.
 • Deze training is voor kinderen van 9 tot 12 jaar
 •  Als uw kind te maken heeft met pestsituaties, kan het volgen van deze training uw kind helpen om zich meer weerbaar op gaan te stellen. Ook is de training erg geschikt voor kinderen die zich soms onzeker voelen. Uw kind krijgt meer inzicht in zichzelf en ook in sociale situaties en oefent met verschillende vaardigheden, waardoor het “steviger in zijn schoenen” komt te staan en meer zelfvertrouwen krijgt.
 • Voorafgaand aan de training heeft u samen met uw kind een vrijblijvend intakegesprek. Als uw kind de training doet heeft u tussentijds, samen met uw kind, 1 keer een kort coachgesprekje van 20 minuten, na afloop of voorafgaand aan een trainingsbijeenkomst. Na de laatste training heeft uw kind samen met u een afsluitend gesprek met de trainer. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
 • Als u merkt dat het voor uw kind fijn is, om na de training bepaalde onderdelen nog wat verder uit te diepen en er verder mee te oefenen, dan bestaat de mogelijkheid tot individuele coaching in het verlengde van deze training.

Deze training is superleuk omdat uw kind heel veel leert, terwijl het bezig is met leuke gesprekjes, opdrachten en oefeningen en veel aan het spelen* is! Samen met de andere kinderen van het groepje heeft uw kind dus vooral veel plezier. (zie uitgangspunten fun4learning)

Uw kind krijgt na iedere training informatie in een mapje mee voor thuis, zodat u precies weet waar uw kind mee bezig is geweest en er thuis ook over door kunt praten. Ook kunt u uw kind zo helpen om dat wat in de les is geleerd, ook thuis, op school en in de vrije tijd steeds beter toe te gaan passen.

 1. Manieren van pesten kennen; ervaringen uitwisselen; stevig staan
 2. Het verschil weten tussen plagen en pesten; stevig staan
 3. Leren emoties te verwoorden en leren op een goede manier om te gaan met emoties
 4. Leren belemmerende gedachten om te zetten in helpende gedachten
 5. Leren vriendelijk te reageren en goed samen te werken
 6. Leren hoe je kunt reageren in pestsituaties (1)
 7.  Spanning in je lichaam herkennen en leren hoe je je kunt ontspannen. Leren hoe je kunt reageren in pestsituaties (2)
 8. Leren wat je kunt doen doen bij digitaal pesten. Leren hoe je kunt reageren in pestsituaties  (3)
 9. Leren omgaan omgaan met pech en tegenslag.
 10. Je kwaliteiten leren kennen; complimenten geven en ontvangen. Leren hoe je kunt reageren in pestsituaties (4)

NB Leerdoelen worden definitief vastgesteld naar aanleiding van een intakegesprek en kunnen nader worden afgestemd op de behoeften van de deelnemende kinderen in de trainingsgroep

Karin is o.a. gecertificeerd Coach, Gedragsspecialist, Rots en Watertrainer, Coach bij gedragsproblemen, Kanjerschoolleider, Kids’ Skills- coach en Kanjertrainer. Zij heeft zeer ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, vakleerkracht, intern begeleider, bouwleider en coach.

Adres: Zeemanstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de begane grond van dit woonadres bevindt zich de trainingsruimte. 

De training kost €275,- Het intakegesprek, de tussentijdse korte coachgesprekjes en het eindgesprek zijn gratis.

Deze training start vanaf oktober 2022 op aanvraag.