Training Handig huiswerk maken

In deze training leert uw kind hoe het op een goede manier om kan gaan met het plannen en maken van huiswerk. Ook leert het meerdere strategieën, waardoor het leerwerk goed kan onthouden. Er wordt besproken hoe je een op een planmatige manier kunt werken aan je huiswerk en hoe een goed georganiseerde werkplek eruit kan zien. Steeds wordt uw kind uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk te brengen.

 • Door de vaardigheden die uw kind ontwikkelt, zal het ervaren dat het beter uit de voeten kan met de huiswerkopdrachten van school. Hierdoor zal uw kind zich zekerder gaan voelen en goede cijfers kunnen halen voor toetsen en presentaties op school.
 • De training wordt gegeven in een klein groepje van 3 of 4 kinderen.
 • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 90 minuten.

In deze training leert uw kind hoe het op een goede manier om kan gaan met het plannen en maken van huiswerk. Ook leert het meerdere strategieën, waardoor het leerwerk goed kan onthouden. Er wordt besproken hoe je een op een planmatige manier kunt werken aan je huiswerk en hoe een goed georganiseerde werkplek eruit kan zien. Steeds wordt uw kind uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk te brengen.

 • Door de vaardigheden die uw kind ontwikkelt, zal het ervaren dat het beter uit de voeten kan met de huiswerkopdrachten van school. Hierdoor zal uw kind zich zekerder gaan voelen en goede cijfers kunnen halen voor toetsen en presentaties op school.
 • De training wordt gegeven in een klein groepje van 3 of 4 kinderen.
 • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 90 minuten.

Het is voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool en op het voortgezet onderwijs, van groot belang dat ze goed kunnen omgaan met hun huiswerk en vaardigheden als plannen, organiseren en op een goede manier oefenen beheersen.

Het probleem is dat kinderen in de puberleeftijd hier vaak niet erg goed in zijn. Dat is niet vreemd. Het is passend bij de ontwikkeling, die je op deze leeftijd van hen mag verwachten. Alleen wordt er in het onderwijs dus wel een groot appel op gedaan!

             Van dingen als:

 • Een agenda vergeten in te vullen en te gebruiken
 • Een werkplek die een chaos is
 • Slecht prioriteiten kunnen stellen
 • Op een verkeerde manier leren

…….hoeft u als ouder van een puberzoon of dochter niet raar op te kijken, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is om de studievaardigheden van uw kind te vergroten!

Deze training is ontwikkeld om uw kind op weg te helpen in het goed leren omgaan met het huiswerk. We gaan verschillende vaardigheden, die belangrijk zijn om goed om te kunnen gaan met huiswerk onder de loep nemen. We bekijken voorbeelden, we bespreken wat werkt en wat niet werkt en we oefenen met goede strategieën. Uw kind kan het geleerde direct in de praktijk gaan toepassen en……. oefening baart kunst! Als u uw kind ook als ouder ondersteunt bij het oefenen met de geleerde vaardigheden, zal uw kind er stap voor stap steeds beter in worden!

 • De training is voor kinderen van 10-12 jaar die beter willen* kunnen leren op school en thuis. Kinderen van groep 6 en 7 kunnen prima samen in een groepje oefenen. De training is ook zeer geschikt voor kinderen van groep 8, die naar het voortgezet onderwijs gaan!

* Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is om met deze training aan de slag 

   te gaan. Het is belangrijk om als ouder goed met uw kind hierover te praten

   en uw kind hierin te ondersteunen.

   Ik probeer iedere trainingsbijeenkomst boeiend en leuk in te richten wat ook

   het plezier en de motivatie ten goede zal komen. 

 

 • Voorafgaand aan de training heeft u samen met uw kind een vrijblijvend intakegesprek. Als uw kind de training doet heeft u tussentijds, samen met uw kind, 1 keer een kort coachgesprekje van 20 minuten, na afloop of voorafgaand aan een trainingsbijeenkomst. Na de laatste training heeft uw kind samen met u een afsluitend gesprek met de trainer. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
 • Als u merkt dat het voor uw kind fijn is, om na de training bepaalde onderdelen nog wat verder uit te diepen en er verder mee te oefenen, dan bestaat de mogelijkheid tot individuele coaching in het verlengde van deze training.

 

Iedere trainingsbijeenkomst is superleuk omdat er een goede afwisseling is van verschillende activiteiten. We hebben leuke gesprekken en doen opdrachten en oefeningen. Ook spelen we veel leerzame spellen! Samen met de andere kinderen van het groepje heeft uw kind dus vooral ook veel plezier

 • Uw kind krijgt na iedere training informatie in een mapje mee voor thuis, zodat u precies weet waar uw kind mee bezig is geweest en er thuis ook over door kunt praten. Ook kunt u uw kind zo helpen om dat wat in de les is geleerd, ook thuis, op school en in de vrije tijd steeds beter toe te gaan passen.
 1. Huiswerk: problemen en tips / Je schooltas en je werkplek organiseren
 2. Leren je huiswerk te plannen en prioriteiten te stellen
 3. Tips om huiswerk te onthouden/ Leren een stappenplan te gebruiken om je huiswerk goed aan te pakken
 4. Strategieën voor het leren van een tekst
 5. Leren onthouden van informatie door ordenen en indelen
 6. Leren hoe je informatie kunt onthouden door het maken van een leerplaatje
 7. Leren hoe je een mindmap kunt maken
 8. Nagaan wat je geleerd hebt en complimenten geven en ontvangen

NB  Leerdoelen worden definitief vastgesteld naar aanleiding van een intakegesprek en kunnen nader worden afgestemd op de behoeften van de deelnemende kinderen in de trainingsgroep.

 • Karin is o.a. gecertificeerd Coach, Kids’ Skills coach en Beter bij de Les trainer. Zij heeft de cursussen mediërend leren, Thinking for Learning en Kennismaken met meervoudige intelligentie met succes afgerond. Zij heeft zeer ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, vakleerkracht, intern begeleider, bouwleider en coach.
 • De groepstraining kost €220,- Het intakegesprek, het tussentijdse korte coachgesprekje en eindgesprek zijn gratis.
 • Adres: Zeemanstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de begane grond van dit woonadres bevindt zich de trainingsruimte.

 

Deze training start vanaf oktober 2022 op aanvraag.