Begeleiding op scholen

Groepstrainingen en individuele begeleiding kunnen door Fun4learning ook op scholen worden aangeboden. Voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, die liggen in het verlengde van het trainingsaanbod van Fun4learning, kunt u mij benaderen. Graag denk ik dan met u mee en ga ik na wat ik voor uw leerling(en) zou kunnen betekenen. Mijn deskundigheid en onderwijservaring betreft het begeleiden van kinderen van de midden- en bovenbouw (8-12 jaar). Zowel ondersteuning op het gebied van leerproblemen, als ondersteuning op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling, behoren tot de mogelijkheden. 

Fun4learning staat garant voor: professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

skills

Tarief voor begeleiding op scholen:

57,50-67,50 euro per uur*, afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht. (*exclusief eventuele kosten voor voorbereiding, materialen, verslaglegging, gesprekken en reiskosten).

Visie

Fun4learning staat voor “leren met plezier”. We zorgen voor afwisseling in werkvormen en leren door spel en beweging in ieder begeleidingstraject. Ook richten we ons altijd op het aanleren van vaardigheden en kennis. We hanteren een coachende werkwijze, waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden van ieder kind om te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de visie en de uitgangspunten van Fun4learning zie: visie.