Individuele begeleiding

Fun4learning biedt voor een aantal cruciale leerstofonderdelen, waar kinderen regelmatig leerproblemen bij ervaren, ondersteuning aan.

In de individuele begeleiding wordt nagegaan waardoor een kind bepaalde leerstofonderdelen lastig vindt. We oefenen doelgericht en op een passende manier voor ieder kind.

Soms bieden enkele lessen een kind al genoeg houvast. Ook wordt soms gekozen voor langer durende begeleiding, om het aanbod van school te ondersteunen.

De individuele begeleiding door Fun4learning helpt een kind om de draad weer op te pakken, op de momenten dat het problemen ervaart bij het leren!

skills

Tarieven voor individuele begeleiding:

Eerste 10 lessen: 48,50 per uur

Meer dan 10 lessen: 45,00 per uur

Individuele begeleiding door Fun4learning is mogelijk voor:

  • Begrijpend lezen (groep 4-5-6-7-8 en VO 1-2)
  • Werkwoordspelling (groep7-8)
  • Optellen en aftrekken tot 100 en 1000 (automatiseren en memoriseren; groep 4-5-6-7-8)
  • Tafels van vermenigvuldiging (groep 4-5)
  • Tafels van vermenigvuldiging en deeltafels  (groep 6-7)
  • Verhaalsommen (redactiesommen; groep 5-6-7-8)
  • Breuken (groep 6-7-8)
  • Procenten (groep 6-7-8)

Visie

De individuele begeleiding door Fun4learning is meer dan een “bijles”. Er wordt gewerkt met leerzame spellen om de denkvaardigheden en executieve vaardigheden van een kind te vergroten. In iedere les wordt gezorgd voor afwisselende werkvormen, waardoor een kind plezier heeft en veel leert! Ook wordt aandacht besteed aan de strategieën die een kind gebruikt. Daarvoor worden stappenplannen en instructiekaarten gebruikt. Werkboekjes, waarin gewerkt wordt aan de kerndoelen van het onderwijs, worden gebruikt tijdens de begeleiding en ook thuis.

Voor meer informatie over de werkwijze, visie en de uitgangspunten van Fun4learning zie: visie.