Individuele begeleiding

Fun4learning biedt voor een aantal cruciale leerstofonderdelen, waar kinderen regelmatig leerproblemen bij ervaren, ondersteuning aan.

Hoofdrekenen is de basis van het rekenen. Als het hoofdrekenen in groep 4 en 5 nog niet goed geautomatiseerd is, loopt een kind vaak ook vast in andere rekenopgaven in hogere groepen.

Goed begrijpend kunnen lezen speelt een belangrijke rol bij alle leervakken op school. Ook bij rekenen speelt begrijpend lezen een belangrijke rol, bij de zogenaamde verhaalsommen. Voor het goed maken van huiswerk en toetsen, is goed begrijpend kunnen lezen cruciaal. 

Een goede woordenschat is voorwaardelijk voor alle leervakken op school. Het onderwijs is heel erg talig en het kennen van voldoende woorden is dus essentieel om de lessen te kunnen volgen.

De individuele begeleiding door Fun4learning helpt een kind om snel de draad weer op te pakken, op de momenten dat het problemen ervaart bij het leren!

 

skills

Tarieven voor individuele begeleiding:

Eerste 8 lessen: 47,50 per uur

Meer dan 8 lessen: 42,50 per uur

Individuele begeleiding door Fun4learning is mogelijk voor:

  • Begrijpend lezen (groep 4-5-6-7-8)
  • Woordenschat (groep 4-5-6-7-8)
  • Optellen en aftrekken tot 100 (automatiseren en memoriseren; groep 4-5-6)
  • Tafels van vermenigvuldiging (groep 4-5)
  • Tafels van vermenigvuldiging en deeltafels  (groep 6-7)
  • Verhaalsommen (redactiesommen; groep 5-6-7-8)
  • Breuken (groep 6,7,8)

Visie

De individuele begeleiding door Fun4learning is meer dan een “bijles”. Er wordt gewerkt met leerzame spellen om de denkvaardigheden en executieve vaardigheden van een kind te vergroten. In iedere les wordt gezorgd voor afwisselende werkvormen, waardoor een kind plezier heeft en veel leert! Ook wordt aandacht besteed aan de strategieën die een kind gebruikt. Daarvoor worden stappenplannen en instructiekaarten gebruikt. Werkboekjes, waarin gewerkt wordt aan de kerndoelen van het onderwijs, worden gebruikt tijdens de begeleiding en ook thuis.

Voor meer informatie over de werkwijze, visie en de uitgangspunten van Fun4learning zie: visie.