Particulieren / scholen

 

Fun4learning biedt haar trainingen voor kinderen van particuliere cliënten aan en kan ook samenwerken met scholen of samenwerkingsverbanden als partners.  

Leerachterstanden

De trainingen van Fun4learning zijn uitermate geschikt om in te zetten voor kinderen in de midden- en bovenbouw van basisscholen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Momenteel is het verkleinen van de, door de Corona-pandemie, opgelopen leerachterstanden van kinderen, een belangrijk speerpunt.

Voor scholen zou het wellicht mogelijk zijn de, door de Rijksoverheid, ter beschikking gestelde subsidiegelden/NPO gelden, een kwalitatief sterke invulling te geven, door voor groepjes kinderen de trainingen van Fun4learning in te zetten. Het is mogelijk om deze trainingen op locatie aan te bieden.

Om de mogelijkheden van de inzet van de trainingen in uw school nader te verkennen, zal ik hier graag in een persoonlijk gesprek met u nader op ingaan.

Contact formulier