begrijpend lezen

Hoe help ik mijn kind met begrijpend lezen?

Tien tips voor ouders

In deze blog geef ik 10 tips, waarmee je als ouder je kind kunt helpen om beter te worden in begrijpend lezen.

Een belangrijk vak

Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken die een kind op de basisschool krijgt. Bij nagenoeg alle schoolvakken is de vaardigheid begrijpend lezen namelijk van belang. Vanzelfsprekend bij het “vak” begrijpend lezen zelf, maar ook bij alle zaakvakken, bij rekenen (verhaalsommen) en ook bij het maken van de citotoetsen!

Hulp bij begrijpend lezen

In de midden- en bovenbouw van de basisschool ervaren veel kinderen het begrijpend lezen van teksten echter als lastig en vervelend. Regelmatig zie ik kinderen die veel problemen ervaren bij het begrijpend lezen en die, om die reden, wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Natuurlijk kan de school deze hulp bieden aan een kind. Ook kun je bijlessen laten geven aan je kind. Bekijk bijvoorbeeld de mogelijkheden voor training en individuele begeleiding van fun4learning: (https://fun4learning.nl/training-begrijpend-lezen-en-verhaalsommen/) (https://fun4learning.nl/individuele-begeleiding/) Maar je kunt ook als ouder zelf heel wat doen om het begrijpend lezen van je kind te verbeteren. Hier volgen een tiental bruikbare tips……

Lezen…..lezen…..lezen

Stimuleer je kind om te lezen. Zorg ervoor dat je kind leuke boeken heeft om te lezen. Kies samen met je kind boeken uit die aanspreken…..passend bij de interesse van je kind, of bijvoorbeeld grappige of spannende boeken. Alles wat gelezen kan worden helpt! Een leuke kinderkrant, kookboeken, stripboeken, gebruiksaanwijzingen…… Word lid van de bibliotheek. Laat je kind ’s avonds in bed nog een half uurtje lezen. Lees samen! Lees voor, of lees een bijvoorbeeld het begin van een boek samen.

Vergroot de algemene kennis

Algemene kennis

Vergroot de algemene kennis van je kind. Laat je kind op TV kijken naar het jeugdjournaal, schooltv, klokhuis of interessante documentaires. Zorg ervoor dat je kind interessante informatieve boeken heeft om te lezen. Ook tijdschriften als: National Geographic junior, Quest junior of Kidsweek, zijn heel interessant en leerzaam. Bezoek ook eens een museum met je kind.

Vergroot de woordenschat

Vergroot de woordenschat van je kind (zie ook bovenstaande tips!) en leer je kind omgaan met moeilijke woorden. Er zijn leuke woordenboeken voor kinderen. Bijvoorbeeld: Mijn derde van Dale of Van Dale junior woordenboek. Leer je kind hoe het hiermee kan omgaan. Ook kun je met je kind oefenen online woordbetekenissen op te zoeken op: http://www.vandale.nl/opzoeken

Praat met je kind

Knoop regelmatig gesprekken aan met je kind. Stel veel vragen, luister…… Laat je kind veel vertellen…. Vertellen over wat het heeft meegemaakt, over school, hobby’s, plannen een boek of andere dingen.

Leer je kind denkvaardigheden

denkspel

Vergroot de denkvaardigheden van je kind. Doe regelmatig denkspellen met je kind. Op de site: https://www.denkspellen.nl/ kun je veel leuke denkspellen vinden. Of laat je kind online denkspellen doen, bijvoorbeeld op: https://www.denkspelletjes.nl/

Overleg met school

Vraag aan de leerkracht of je kind op school extra hulp kan krijgen en vraag hoe je je kind thuis het beste kunt helpen. Misschien kan de leerkracht extra oefenstof geven, waarmee ook thuis geoefend kan worden. Vraag ook wat je kind moeilijk vindt bij het begrijpend lezen, zodat je daar thuis ook mee kunt helpen.

Oefenen op de computer

Laat je kind begrijpend lezen oefenen op de computer. Leuke sites waar je kind kan oefenen zijn: http://oefenplein/begrijpend-lezen en www.leestrainer.nl

Vragen stellen

Help je kind om teksten die het als huiswerk op krijgt te lezen en te begrijpen. Stel over teksten altijd deze vragen: “Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?”. (en leer je kind deze vragen zelf te stellen) Oefen je kind daarmee om de hoofdzaken in een tekst te kunnen bepalen.

Instructiefilmpjes

Gebruik instructiefilmpjes van de site https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/begrijpend-lezen om specifieke kennis van je kind te vergroten over onderdelen van begrijpend lezen.

Houd het leuk

Laat je kind regelmatig oefenen, maar niet te lang. (Bijvoorbeeld twee of drie keer per week twintig minuten) Beloon extra inzet op een leuke positieve manier.