De basistrainingen, die Fun4learning heeft ontwikkeld, leggen een stevige basis voor het leren van uw kind op school.
In de training Beter leren Leren, komt uw kind veel te weten over hoe “leren” werkt en traint het leervaardigheden. In de training Weerbaarheid in pestsituaties worden sociale vaardigheid en emotionele weerbaarheid getraind. In de training Leren omgaan met faalangst leert uw kind op een goede manier omgaan met gevoelens van faalangst.

Fun4learning biedt een aantal trainingen aan die kinderen een steuntje in de rug bieden bij veel voorkomende leerproblemen.
Voorbeelden hiervan zijn: hoofdrekenen tot 100, vermenigvuldigen en delen en begrijpend lezen & verhaalsommen en werkwoordspelling.

Bij fun4learning staat plezier voorop!
In de trainingen van fun4learning leert uw kind heel veel d.m.v. spel en beweging en de samenwerking met andere kinderen.
In kleine groepjes, krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht van de trainer, voelt het zich veilig en kan het een goede band opbouwen met de trainer en de andere kinderen.